Abortuswake

Op 18 december organiseert Stichting Schreeuw om Leven jaarlijks nachtwaken bij abortusklinieken door heel Nederland. Zij doet dit om op een vreedzame manier te protesteren tegen de abortuswetgeving in ons land. Zij komt op voor de rechten van het ongeboren kind vanuit de overtuiging dat ook ongeboren kinderen geschapen zijn door God, kostbaar zijn in Gods ogen en door Hem geliefd zijn. Voor een overzicht van de nachtwaken zie: http://www.schreeuwomleven.nl/index.php?paginaID=89.

Wij als Evangelisch Centrum De Rivier onderschrijven van harte dat ongeboren kinderen niet zomaar een klompje cellen zijn, maar geliefde kinderen van de Schepper. Daarom willen wij als gemeente deze boodschap ook doen klinken door op 18 december aanwezig te zijn bij een abortuskliniek.

Komt u ook?