Tienermoederproject

Voor ons is Jakobus 1:27 één van de belangrijkste Bijbelteksten als we kijken naar de manier waarop we leven, welke prioriteiten we stellen en hoe we ons gemeentezijn invullen. Daar staat: “Echte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar wezen en weduwen in hun nood en zelf zuiver blijven.”

Het omzien naar wezen en weduwen heeft dan ook altijd ons hart en onze passie gehad. Zo zijn er bijvoorbeeld veel gezinnen in onze gemeente die pleeg- en weeskinderen opvangen of opgevangen hebben. Ook geven we als gemeente een deel van onze tienden aan weeskinderen en alleenstaande moeders (zie Tienden).

Daarnaast hebben we als gemeente ook een aantal jaar tienermoeders opgevangen. Denk hierbij aan het bieden van huisvesting, hulp bij het vinden van werk en scholing, begeleiding om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij, in huis en in de opvoeding en het aanbieden van een sociaal netwerk. We hebben veel aandacht, tijd, energie en liefde in dit project gestoken.

Door nieuwe wetgevingen binnen de zorg etc., hebben we de tienermoeders echter moeten adviseren om naar een grotere plaats in Nederland te gaan waar projecten als deze beter realiseerbaar zijn.