Acht gediplomeerden training Catherine Fabiano

Vandaag zondag 19 februari rondden 8 mensen de training van Catherine Fabiano af. Een intensieve gebedstraining gericht op heling en herstel onder leiding van de Heilige Geest. De deelnemers volgenden 4 lange weekenden in EC de Rivier, gedurende een periode van 8 maanden, waarin zij onderwijs kregen en met elkaar oefenden met bidden. Tussentijds deden ze huiswerk en baden ze samen met hun gebedsmaatje. Een zeer inspirerende training!

Outreach met Stichting Mondzorg

Op donderdag 2 februari en vrijdag 3 februari was er een team van Stichting Mondzorg in EC De Rivier. Samen met Stichting Mondzorg hebben we het verlangen mensen dichtbij Jezus te brengen. Door het aanbieden van gratis mondzorg reikten we uit van Gods liefde. Daarnaast ontvingen de clienten die via het Leger des Heils waren aangemeld een verwenpakket met hun naam erop. We bidden dat elke client onder de indruk raakt van Jezus.