Onderwijs

Onderwijs neemt een belangrijke plek in binnen ons centrum. De Bijbel zegt: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6). Het is ons verlangen dat iedereen van jong tot oud gestimuleerd wordt om steeds meer te leren over Gods plan met de wereld en met zijn of haar leven. Omdat we in deze wereld leven, is het ook van belang te weten welke vragen de wereld aan ons geloof stelt. Ook met de tieners denken we bijvoorbeeld na over kwesties als ‘Schepping & Evolutie’, ‘de betrouwbaarheid van de Bijbel’ en ‘de realiteit van een geestelijk leven’. Vanuit de Bijbel zoeken we naar manieren om goed onderbouwd en integer een standpunt in te nemen met betrekking tot deze vraagstukken.

Cursussen en trainingen
Door middel van cursussen en trainingen proberen we zo veel mogelijk mensen onderwijs aan te bieden. Er wordt onderwijs aangeboden op doordeweekse avonden of zaterdagochtenden aan volwassenen. De jeugd  komt eens in de twee weken bij elkaar op zondagavond. De kinderen en tieners krijgen onderwijs op zondagochtend tijdens de samenkomst. Daarnaast kunnen er extra  trainingen of conferenties plaatshebben door het jaar heen. Hier nodigen we regelmatig mensen van buitenaf voor uit.

De cursussen en trainingen die we aanbieden of aangeboden hebben zijn :

 • Genezing
 • Ik geloof en wat nu?
 • Bevrijding
 • De Doop door onderdompeling
 • Israël
 • Opvoeding
 • Kinder- en tienerpastoraat
 • Kerkgeschiedenis
 • Vrouwenavonden
 • Mannenavonden
 • Voorbereid op je huwelijkstijd?
 • Huwelijksavonden
 • Eindtijd
 • Schepping en evolutie
 • Apologetiek
 • De verschillende Bijbelboeken
 • Bijbellezen onderweg naar Pasen of Kerst
 • The course of your life