SAMENKOMEN ALS FAMILIE

Normalerwijs komen wij iedere zondag als geestelijke familie samen in een feestelijke samenkomst om 10.00! Er zijn weer mogelijkheden deze fysiek bij te wonen. Reserveer daarvoor een kaartje. Online zijn de diensten te volgen op ons You tube kanaal.

Er is ook aandacht voor de kinderen voor hen is een kort speciaal intermezzo in de online dienst.