Samenkomst

Iedere zondag komen wij om 10.00 uur bij elkaar voor een feestelijke samenkomst. We komen samen om naar het Woord van God te luisteren, de Heer te eren, te zingen en muziek te maken. We danken, bidden en proclameren voor en met elkaar, jong en oud! Centraal staat voor ons de eenheid: het ‘familie zijn’. Samen zijn we het Lichaam van Christus, samen zijn we Zijn gemeente.

Kinderdienst
Tijdens een deel van de samenkomsten ontvangen de kinderen onderwijs in een eigen ruimte. Aan het begin van de samenkomst zingen zij met ons mee en voor het einde van de samenkomst komen zij terug. De kinderen vertellen wat zij hebben geleerd en ze bidden met ons op het podium.

Opdragen, dopen, avondmaal en gebed
In het midden van de gemeente worden regelmatig kinderen opgedragen, laten mensen zich dopen, vieren we samen het avondmaal en kunnen mensen voor zich laten bidden.

Samen eten
Na iedere samenkomst ontmoeten we elkaar door samen soep, brood, salade, etc. te eten en koffie te drinken.

Kortom
In de wekelijkse samenkomsten op zondag komt De Rivier samen rond het levende Woord van God, groeien we in gemeenschap en betrokkenheid en leren elkaar kennen en vertrouwen.

Voor wie
De samenkomsten zijn er voor iedereen: jong en oud, of je al tientallen jaren gelooft of juist nog veel vragen hebt, iedereen is welkom! Het is ons gebed dat de samenkomsten een gelegenheid zijn voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen om te ontdekken hoe liefdevol en krachtig Hij is.

Op Hemelvaartsdag hebben we een extra bijzondere samenkomst: de Rivierendag.
We vieren dat de Heer Jezus terugging naar de Vader en verhoogd werd aan Zijn Rechterhand. Na de dienst ontmoeten we elkaar de hele dag door middel van spelletjes en leuke activiteiten. Ter afsluiting eten we met elkaar. Dit is een dag voor jong en oud om elkaar op een bijzonder gezellige manier (nog) beter te leren kennen!

Regelmatig nodigen we ook gastsprekers uit om de gemeente toe te rusten.