SAMENKOMEN ALS FAMILIE

Iedere Zondag komen wij als geestelijke familie samen in een feestelijke samenkomst om 10.00! We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, daarom graag even reserveren hier als je hier fysiek bij wil zijn. Tevens is er een livestream op ons You tube kanaal.

Ook kinderen zijn welkom, voor hen is een speciaal programma. Wil je gebruik maken van de crèche, laat het dan even weten bij de reservering.

Ook de gebedsbijeenkomst zijn weer in De Rivier. Voor de woensdagavond gebedsdienst graag reserveren.