Conferentie

Je kunt nu nog inschrijven voor de conferentie van 9.10 en 11 april! Wil je ook Gods stem verstaan, doorbraak ervaren in je roeping en bestemming, vrij zijn van dingen uit het verleden? Laat dit onderwijs samen met de tedere openbaring van Gods  liefde krachtig uitwerken in je leven!

Valentijnsdag- Rozen uitdelen

Zaterdag 14 februari, op Valentijnsdag, zullen we met elkaar bij winkelcentrum Bloemendaal rozen met een kaartje uitdelen. Op het kaartje zal staan Johannes 3:16 :”Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon geven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven”. Deze dag zijn […]

Vrijdagavond 13 februari Tieners: LIFE CHECK

Als tieners is ons dagelijks leven vol uitdagingen. In kleine groepjes met een vaste leider, bespreken we deze uitdagingen. Samen zoeken we naar oplossingen, bidden we en leren we Gods stem te verstaan. Met elkaar zoeken we naar geestelijke groei en eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn we er voor elkaar en groeien we in onderlinge vriendschap […]