Conferentie met Catherine Fabiano 9,10 en 11 april

Evangelisch Centrum De Rivier organiseert samen met Dunamis Nederland een conferentie met Catherine Fabiano.

Gods openbaring & jouw doorbraak

Wij, Carin en Coen hebben Catherine leren kennen tijdens haar conferenties en trainingen bij de Hoop die wij vertaalden en bijwoonden.
Daar ontdekten wij al snel waarom Catherine, met haar sprankelende karakter, in meer dan 40 landen in de wereld, overal waar ze komt, mensen bij de Heer Jezus kan brengen. Zoals bijvoorbeeld in Honk Kong bij Jackie Pullinger.

Tijdens de conferentie staat zowel onderwijs in Bijbelse én psychologische kennis als openbaring van de Heilige Geest/Gods stem verstaan centraal. In deze conferentie gaan kennis en openbaring, inzicht en herstel samen op binnen Bijbelse kaders.

Bemoediging en genezing Bemoedigd en toegerust, zal je de ervaringen van deze dagen als blijvende verrijking meenemen. Handvatten, tools om zelf verder te gaan in het ontvangen van openbaring en herstel/genezing, zijn de leerdoelen van deze dagen.

Aanrader! Als je Gods openbaring graag ontvangt om Zijn liefdevolle bedoeling met jouw leven nog meer tot zijn doel te laten komen, dan is deze conferentie voor jou een aanrader!

Inhoud Voor de ontwikkeling van ieder mens heeft God een goed plan. Maar in de dagelijkse praktijk, gaan er in ieder leven dingen anders dan de bedoeling is. Er gebeuren dingen in ons leven waarvan we het doel of oorzaak soms niet begrijpen. Als er geen genezing plaats vindt kan dat resulteren in gevoeligheden, verwondingen, frustraties, zwakheden die ons functioneren negatief beïnvloeden. Soms loop je tegen zaken aan waar je wel aan werkt maar geen doorbraak ervaart of je ervaart dat je:

  • niet zeker bent van je ware identiteit;
  • op zoek blijft naar het doel of de zin van je bestaan
  • angsten met je meedraagt
  • geen nee kunt zeggen– onzeker bent
  • last hebt van terugkerende gedachten die negatief zijn of bedreigend
  • je het gevoel hebt dat jouw talenten en je roeping niet tot bloei komen

Dit seminar Dit seminar is erop gericht om: Op grond van Bijbels onderwijs en psychologische inzichten te ontdekken hoe de ontwikkeling van ons leven vanaf ons prille begin door God is bedoeld. Openbaring te ontvangen van de Heilige Geest over  dingen in ons leven die anders gingen dan bedoeld. Genezing en vrijheid te ontvangen door de bediening van de Heilige Geest om alsnog tot ons doel te komen.

Voor wie? Het leven is soms een paradox. Wij zijn de baas over ons eigen leven, hebben vrijheid van meningsuiting en volop keuzevrijheid en toch lijken we vaak speelbal te zijn van omstandigheden, gewoonten, keuzes, zwaktes, karaktereigenschappen, gevoeligheden of verslavingen aan onschuldige of minder onschuldige zaken. In hoeverre hebben we echt invloed op ons gedrag, onze keuzes, onze houding, ons gevoel? Zijn we echt vrij? Zijn we wie we willen zijn?

Frustratie Soms dreigen we gefrustreerd te raken en ontmoedigd terwijl we proberen onszelf te veranderen. Het struikelblok is echter vaak dat we niet de oorzaak van onze problemen kennen. Waar is ons gedrag, onze karaktereigenschap, onze gewoonte, ons zelfbeeld, onze negatieve gedachten begonnen? De gedragswetenschap leert ons dat ‘problemen’ vaak geworteld zijn in de kindertijd en jeugdjaren.

Hernieuwing Het mooie van de conferentie is dat er een nieuwe weg is. De talenten die de Vader je gaf, het beeld dat Hij van je heeft, de liefde die Hij voor je heeft, ze kunnen allemaal tot nieuw krachtig leven komen. Dan zal Zijn aanwezigheid worden geopenbaard. Want Hij is alle dagen met ons. Het is de Heer Jezus die ons in gebed ook kan laten zien hoe onze hemelse Vader het wel bedoeld had op die momenten dat het negatieve invloed kreeg. Gods wil is namelijk altijd het goede en positieve. Deze openbarende aanwezigheid van de Heer Zelf geneest ons en maakt ons vrij. Het zal ons bevrijden en het voor ons mogelijk maken onze reis voort zetten naar heelheid en herstel met de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

Openbaring In de conferentie leren we het plan begrijpen van de Vader voor onze persoonlijke ontwikkeling. We ontdekken de wonden in onze kindertijd en de onvervulde behoeften die er kunnen zijn, daarna vragen we de Heer Jezus naar zijn aanwezigheid in deze tijden van pijn.

Een nieuwe weg Wanneer je je herkent in één van deze ervaringen dan kan het zijn dat een gebeurtenis of ervaring in het verleden je ontwikkeling op een bepaald punt heeft belemmerd. De wetenschap is er steeds meer van overtuigd dat wat er om ons heen gebeurt vanaf het moment dat we in de baarmoeder verwekt zijn, invloed heeft op hoe we later onze gedachten vormen over onszelf en over anderen. De manier waarop je relatie met je aardse vader zich heeft ontwikkeld heeft gevolgen voor hoe je ten diepste aankijkt tegen je Hemelse Vader. De behoeften die een kind heeft, worden niet altijd vervuld zoals goed zou zijn. Soms onbedoeld komen kinderen in traumatische situaties, wanneer iemand overlijdt of bij een ziekenhuisopname die hen een gevoel van verlatenheid en angst bezorgen die ze hun hele leven ook als volwassene meedragen.

Voor meer informatie over Dunamis Nederland klik hier.