Conferentie met Catherine Fabiano

Van donderdagavond 11 mei tot en met  zaterdagmiddag 13 mei was de conferentie van Dunamis. Een unieke conferentie waar psychologische kennis over de ontwikkeling van een mens wordt verbonden met bijbelse principes en genezing door de Heilige Geest. Hierdoor vinden mensen een diepgaand herstel. Mensen ervoeren deze conferentie als uniek door deze combinatie en door de sfeer van tederheid en liefde die er heerste.