Dienen

God echt eren is omzien naar mensen in nood (Jak. 1:27)

De bijbel roept ons op om te dienen zoals Jezus diende. Daarom vinden wij het heel belangrijk om dat met elkaar zo veel mogelijk te doen.

Conferentie - Dunamis

Tijdens de conferentie staat zowel onderwijs in Bijbelse én psychologische kennis als openbaring van de Heilige Geest centraal. Er zijn blokken van onderwijs die worden afgewisseld met blokken van gebed. Na afloop ga je naar huis met handvatten en tools om zelf verder te gaan in het ontvangen van openbaring en herstel/genezing

Meer informatie

Onze jongeren gaan regelmatig naar Moldavie. zie website Moldavie

Daklozen en vluchtelingen

Een aantal keer per jaar organiseren de jongeren en tieners activiteiten in de opvang voor daklozen en organiseren we als gemeente activiteiten voor vluchtelingen

Tandzorg

2 keer per jaar organiseren we samen met Stichting Mondzorg een outreach waarbij mensen die tandproblemen hebben en het niet kunnen betalen, onder anderen dakloze mensen, gratis tandzorg ontvangen.

Meer informatie.

Inzameling

Door het jaar heen worden verschillende acties georganiseerd door de gemeente, de jongeren of de kinderen om geld in te zamelen voor verschillende organisatie en projecten.