Het streven is om jaarlijks een conferentie te organiseren’

Catherine Fabiano zal tijdens deze conferentie in gaan op de ontwikkelingsfasen van een kind.

Voor de ontwikkeling van ieder mens heeft God een goed plan. Maar in de dagelijkse praktijk, gaan er in ieder leven dingen anders dan de bedoeling is. Er gebeuren dingen in ons leven waarvan we het doel of oorzaak soms niet begrijpen. Als er geen genezing plaats vindt kan dat resulteren in gevoeligheden, verwondingen, frustraties, zwakheden die ons functioneren negatief beïnvloeden.

Verslag van een conferentie

Tedere openbaring en bevrijding!
Een unieke conferentie waar psychologische kennis over de ontwikkeling van een mens wordt verbonden met bijbelse principes en genezing door de Heilige Geest. Hierdoor vinden mensen een diepgaand herstel. Mensen ervoeren deze conferentie als uniek door deze combinatie en door de sfeer van tederheid en liefde die er heerste. Voor zowel diepgaande obstakels zoals depressie, verslaving als ook ‘kleinere’ zaken als onzekerheid, niet de stem van God kunnen verstaan, perfectionisme, faalangst…geeft God de Vader liefdevol herstel en vernieuwing. Mensen gaven aan bij aankomst, nog onzeker te zijn maar op het terrein al een veiligheid te ervaren en een welkom zijn dat zij niet eerder ervaren hadden. Een bezoeker beschreef hoe zij engelen zag rondom het gebouw, met hun rug naar het gebouw en hoe er daardoor een atmosfeer van veilheid binnen de haag van engelen was. Daarbij zag zij dat de engelen de lofzang van binnen het gebouw uitriepen over het terrein waardoor er een licht en kracht vanuit straalde.

Hieronder enkele getuigenissen:

“Deze conferentie gaf mij inzicht in diepere lagen vanwaaruit nog blokkades in mijn leven liggen. Met Jezus kan ik die opruimen. Alle glorie aan Hem!”

“Papa heeft in 3 dagen een stuk vrijheid gebracht waar counseling weken of maanden voor nodig heeft. Ik ben en ervaar weer zoals Hij mij werkelijk bedoeld heeft. Ondanks verwarring en veel twijfel over de conferentie en of ik wel of niet moest gaan, heeft Vader zich genadig getoond”.

“Jezus Christus is mijn Verlosser die al mijn blokkades heeft weggenomen, dat ik door Hem ben bevrijd! Dat ik meer mag groeien in geloof en vrucht mag dragen tot eer van mijn Schepper.”

“Tijdens het bidden zag ik een beeld. Ik zag de hele zaal en bij elke persoon stond een engel die zich voer hem of haar boog en die persoon beschermde. Halleluja!”

“Veel openbaring, liefde, warmte en humor! Voldoende handgrepen om mee aan de slag te gaan.

God is trouw, Hij heeft Zijn machtige hand gezonden om zijn dochter te bevrijden van diepe pijnen en diepe rouw en verdriet. Dank lieve Heilige Geest dat U alles in herinnering brengt om gereinigd te worden door het bloed van het Lam Jezus Christus.”

“De ervaring tijdens de gebedssessies dat Hij zei: “Ik houd van jou” is alles – m’n verleden afgesloten, m’n toekomst vrij!”

“Ik ben op diverse momenten herinnerd aan pijnlijke ervaringen uit mijn kindertijd. Roerend om te beseffen dat God daar bij was en mij wél heeft gewild met alle facetten van mijn persoonlijkheid. Ik ben dankbaar dat God dit wil gebruiken voor mij en mijn kinderen.”

“Dank aan de Heer voor de aantrekkingskracht om ook hier te mogen komen en te genieten van zijn bevrijding.”

“Bij het verbreken van de generatievloeken, voelde ik de overweldigende liefde van God door me heen stromen. Ik proclameer de generatievloeken zijn verbroken in Jezus’ Naam. God is geweldig.”

“Just in time”.

“God heeft mij veel openbaringen gegeven waar mijn blokkades van gekomen zijn. Besluiteloosheid, geen initiatieven nemen. God heeft mij genezen! God is goed! Dat geldt ook voor het leggen van contacten met anderen.”

Centraal in de conferentie en de voorbereiding op de conferentie stond dat we met elkaar onder de indruk zijn van DE HERE JEZUS. De tederheid van God was zo krachtig aanwezig, dat angst en vrees verdween, maar eerbied en ontzag groeiden.

Catherine Fabiano die de conferentie leidde, heeft een wereldwijde bediening in meer dan 40 landen waar zij seminars, conferenties en trainingen geeft. Catherine werkt onder anderen samen met Jackie Pullinger in Hongkong. Jackie heeft in Hongkong een groot hulpverleningswerk voor uitgestoten en ontspoorde (verslaafde) mensen.
Dit jaar kwam Catherine naar Nederland. Zij was daar op uitnodiging van Coen en Carin van Hoogstraten, voorgangers in EC de Rivier in Gouda. Zij hadden de bediening van Catherine leren kennen bij de Hoop, waar Catherine haar bediening had op uitnodiging van Teun en Dinie Stortenbeker. De conferentie was wonderbaarlijk snel volgeboekt. Er ontstond direct een enorme vraag naar meer conferenties en trainingen. Coen en Carin, Teun en Dinie en Sonia Martens willen als organisatie Catherine vaker naar Nederland over laten komen om deze conferentie en daaruit voortvloeiende trainingen met elkaar te kunnen blijven organiseren. Om dit te verwezenlijken is de stichting Dunamis-ministries opgericht.

Voor meer informatie Dunamis-Ministries Nederland