Gebedsochtend Commando’s en Stadspoort

Zondag 29 november hadden de kinderen van de Commando’s en de Stadspoort gebedsochtend. In kleine groepjes baden ze voor de onderwerpen die ook in de gebedskringen aan de orde komen: Israel, de armen, de ongelovigen, de vervolgde christenen en de zieken. Vaak baden de kinderen ook dat de oorlog of geweld mag stoppen. Foto’s van de gebedsochtend staan op het ledendeel.

 

bidden voor de vervolgden bidden voor de zieken