Herstel en Genezing

Zoals in de eerste gemeente heel gebruikelijk was dat er voor zieken werd gebeden, is dat ook in Evangelisch Centrum De Rivier heel gebruikelijk.

Wanneer bidden we voor de zieken en mensen met een nood?

  • In de gebedsbijeenkomsten: wanneer je nood bekend is kunnen de dagelijkse gebedsbijeenkomsten voorbede doen voor jouw nood. Op woensdagavond nemen we ook alle persoonlijke noden mee in onze gebeden.
  • Samenkomst: wanneer er een acute gebedsnood is dan bidden we op zondag met de gehele samenkomst voor de persoonlijke nood waarvoor mensen gebed hebben gevraagd.
  • Gebedsteam: Het gebedsteam staat altijd klaar om te bidden. Na afloop van de samenkomst is er altijd gelegenheid voor kort een persoonlijk gebed. Mocht je een nood hebben die je graag in alle rust bij de Heer brengt en zijn openbaring en herstel in verlangt dan raden we je aan een afspraak te maken bij het gebedsteam via de receptie: receptie@ecderivier.nl.
    Zij staan klaar om tijd vrij te maken om samen met jou openbaring en genezing van God te verwachten.
  • Conferenties: 1 of 2 keer per jaar is er in de Rivier een conferentie: Genezing en herstel. Catherine Fabiano neemt ons mee in bijbels en psychologisch onderwijs over hoe traumas uit het verleden ons nu nog veel leed kunnen bezorgen zoals dwanggedachten, angst, onzekerheid, slapeloosheid, minderwaardigheid, stress,burnout etc. zie voor de data : conferenties

Zie voor getuigenissen van Gods herstel en genezing: getuigenissen.

aarzel niet om een afspraak te maken, je hoeft hiervoor geen lid of vaste bezoeker van de gemeente te zijn!