Inzegening Tom van Hoogstraten

Op 8 mei werd Tom van Hoogstraten in een indrukwekkende samenkomst ingezegend als junior-voorganger. Hiermee aanvaardde hij het ambt van voorganger. Tom van Hoogstraten zal binnen EC De Rivier gaan werken en zo bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk. Voor meer foto’s zie het ledendeel.