IJM acties

IJM is de afkorting van International Justice Mission. IJM is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel.

Omdat binnen Gods Koninkrijk mensen in de vrijheid worden gezet, willen we IJM die o.a. mensen bevrijd van slavernij van harte ondersteunen. Om deze reden zijn er regelmatig binnen Evangelisch Centrum de Rivier acties om geld op te halen voor IJM.