CSI (groep 8, klas 1,2,3 VO)

CSI staat voor Constant Scripture Investigation, ofwel het voortdurend onderzoeken van de Schrift. De kinderen uit groep 8, klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs komen 1 keer per 3 weken tijdens de dienst bij elkaar en leren hier hoe ze zelf de bijbel kunnen bestuderen en antwoorden kunnen vinden op hun eigen vragen.

De eerste jaren hebben zij vooral geleerd van wat leraren, kinderwerkers en ouders hebben verteld. Nu wordt het tijd zelf in de bijbel te lezen wat er staat en te checken of het waar is wat mensen zeggen. Zoals de joden in Berea waarover in Handelingen wordt geschreven:

En zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren zoals ze werden verteld Hnd 17: 11

De tieners gaan de rode draad van Schepping tot Openbaring zien. Ze ontdekken hoe ze zelf de bijbel kunnen lezen. Samen leren ze  hoe je antwoorden op je vragen kunt vinden in de Bijbel met hulp van de Heilige Geest en de gemeente.