Ontmoeting met andere voorgangers

Voorgangers Coen en Tom van Hoogstraten zijn vanmiddag naar een ontmoetingsdag geweest met andere pinkster-, baptisten- en evangelische voorgangers in het kader van de nieuwjaarsreceptie van het Revival Alliance Network. Het is goed om ook op deze manier als voorgangers bij elkaar te komen en samen te bidden, te danken en na te denken over het nieuwe jaar.

God is goed en we zien uit naar wat Hij in 2017 gaat doen!