Outreach met Stichting Mondzorg

Op donderdag 2 februari en vrijdag 3 februari was er een team van Stichting Mondzorg in EC De Rivier. Samen met Stichting Mondzorg hebben we het verlangen mensen dichtbij Jezus te brengen. Door het aanbieden van gratis mondzorg reikten we uit van Gods liefde. Daarnaast ontvingen de clienten die via het Leger des Heils waren aangemeld een verwenpakket met hun naam erop. We bidden dat elke client onder de indruk raakt van Jezus.