Outreach met Stichting Mondzorg

Samen met Stichting Mondzorg mochten we uitreiken naar diegene die zelf geen tandheelkundige zorg kunnen betalen. Daarnaast kregen de mensen een verwenpakket met hun eigen naam erop.

Wat een voorrecht om betrokken te mogen zijn bij de  levens van deze mensen en in hun noden te voorzien, met ze te bidden tot de levende God die van ieder mens enorm veel houdt.