opbouwen

Bouwt elkaar op ….leert Paulus ons!

Dienen door elkaar op te bouwen is een voorrecht. Niet alleen praktisch maar ook geestelijk mogen we elkaar dienen. Veel mensen hebben een geestelijke nood en gaan gebukt onder zorgen of lasten.
Daarin kunnen wij elkaar dienen onder de leiding van de Heilige Geest.
Zo mogen we voor en met elkaar en voor elkaar bidden, naar elkaar omzien en elkaar bemoedigen en onderwijzen.

gebedsteam
Er is een groot gebedsteam dat voor iedereen, jong en oud beschikbaar is om te bidden, door de weeks of aansluitend aan een samenkomst.  Een gebed aanvragen kan altijd via: receptie@ecderivier.nl

conferenties
Een aantal keer per jaar organiseren we conferenties waarin er onderwijs is over Gods stem verstaan, herstel van trauma’s , bevrijding van lasten etc. Met veel vrijwilligers, een groot gebedsteam en een gastspreker heten we iedereen welkom die met een nood naar God komt en samen bij Hem om leiding te zoeken. zie voor meer info : conferenties