Vooraankondiging Nacht van gebed 5 juni 22.00 tot 6 juni 6.00

Vanaf 22.00 uur komen we samen om een nacht lang te bidden. Een spreker van Open Doors vertelt doorgaans over zijn of haar ervaringen in gebieden waar christenen vervolgd worden. We bidden tot 06.00 uur de volgende ochtend. De nacht is verdeeld in verschillende blokken. Steeds beginnen we met een video over mensen die vervolgd worden in een bepaald gebied of land. Zij vertellen hun verhaal. Dan volgt een gebedsronde voor deze mensen, dit land en de regering van het land. De kinderen in De Rivier, doen eenzelfde programma dat op hen is aangepast op de zondagochtend tijdens de dienst, aansluitend aan de gebedsnacht voor volwassenen.