Pastoraat

De samenkomsten  en gebedskringen zijn bij uitstek geschikt om naar elkaar om te zien: om te informeren hoe het gaat, zaken met elkaar te delen en samen te bidden. Zoals de Schrift zegt in onder anderen 1 Tessalonisenzen 5:11 “Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld” en in Romeinen 12:10,15 “Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld… Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.”

Voorafgaand aan en  na afloop van de samenkomst is er uitgebreid de gelegenheid om met elkaar wat te drinken en te eten. Dat is het moment waarop je even met elkaar de dingen kan delen van de afgelopen week, het moment waarop we met elkaar meeleven, met elkaar meebidden.

In de gebedskringen delen we doordeweeks met elkaar onze persoonlijke dank- en gebedspunten. Samen loven en danken we de Heer, pleiten op zijn beloften voor en met elkaar en staan elkaar bij met raad en daad. Binnen deze gebedskringen ervaren we vertrouwelijkheid en onderlinge opbouw, maar bovenal Gods trouw.

Natuurlijk kunnen er ook zaken zijn die meer aandacht nodig hebben. Dan is er altijd de gelegenheid een beroep te doen op de voorgangers, oudsten en diakenen die daarin zo nu en dan ook bijgestaan worden door anderen uit De Rivier die hiervoor beschikbaar zijn. Wanneer blijkt dat er zaken zijn die een meer gerichte of professionelere aandacht vragen, dan zoeken we samen naar een geschikte instantie/hulpverlener waar we mee kunnen samenwerken.