Wie zijn we?

We vormen met elkaar een een familie van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, uit allerlei culturen die samen willen leven zoals Jezus het heeft bedoeld

Evangelisch centrum De Rivier: