Huis van Gebed

Vanaf het begin van het ontstaan van de Rivier zijn er iedere dag (behalve zaterdag) gebedssamenkomsten geweest. Iedere dag willen we zo samen het aangezicht van God zoeken.

Helaas kan dit tijdens de lockdown tot 20 april 2021 niet fysiek. Wel is er op woensdagavond om 19.00 een livestream.

Normalerwijs:

Zie voor de tijden: gebedskringen
Het Huis van God, is een Huis van gebed.

Bidden is een voorrecht, het voorrecht om ons te mogen richten op de Schepper van Hemel en aarde die zich onze Vader laat noemen. Zo mogen we tot Hem bidden om de huidige situatie, de nood in ons land, onze stad en wereldwijd. Maar ook de nood, de vragen in je eigen leven. Want God is een persoonlijk God en Hij heeft ons geleerd dat we voor elkaar moeten bidden en dus met elkaar onze nood delen om samen Zijn aangezicht te zoeken en Zijn hulp en genezing te ontvangen.

Vind je het lastig om in een groep te bidden of hardop te bidden? Dat is geen probleem. Je kan meebidden door mee te luisteren naar de gebeden van anderen, je kan gebedsonderwerpen aandragen en anderen kunnen het dan voor je uitbidden. Je kan bidden ook leren van de anderen of door een afspraak te maken via : gebed@ecderivier.nl