Nacht van gebed

Wij doen elk jaar mee met de ‘Nacht van gebed’ voor vervolgde christenen, die jaarlijks door Open Doors wordt georganiseerd. Dit jaar vindt de nacht van gebed plaats in de nacht van 1 op 2 juni 2018. Vanaf 22.00 uur komen we samen om een nacht lang te bidden tot 6.00 ’s ochtends. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden.

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijkse Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

De kinderen in De Rivier, doen eenzelfde programma dat op hen is aangepast op de zondagochtend tijdens de dienst, aansluitend aan de gebedsnacht voor volwassenen.

Voor meer informatie over de ‘Nacht van gebed’ kun je ook kijken op: Open Doors

Deze nacht bidden we voor de vervolgde kerk. Een ieder is welkom.

Programma:

  • Blok 1 22.00- 00.15 uur

We beginnen de ze nacht met het bidden  voor de landen Nigeria en Centraal Azie

  • Blok 2 00.30- 2.00 uur

Direct na de pauze om 00.30 uur hebben we sprekers van Opendoors te gast. Van hart welkom om aan te sluiten, te luisteren en  mee te bidden voor de landen waar hun te gast zijn geweest. En daarna bidden we voor onze broers en zussen in Indonesië.

  • Blok 3  2.30- 4.00 uur

Tijdens deze nachtelijk uren bidden we voor India en Kameroen

  • Blok 4 4.15- 6.00

Zo tegen het ochtendgloren sluiten we de Nacht van Gebed af met het bidden voor  Vietnam en Centraal – Afrikaanse Republiek

Collecte Nacht van Gebed

‘Elke dag ben je bezorgd of je kerk
wordt vernield, of je kinderen
ongedeerd thuiskomen uit school,
of vrienden die je al jarenlang kent
je zullen vermoorden.
We worden omringd door mensen
die vrede lijken te haten.
Het mat ons af.’

Pastor uit Indonesië
Christenen die afgemat zijn door vervolging,
verdienen onze steun. Dat is de missie van
Open Doors: vervolgde christenen bemoedigen
en helpen. Voor ons werk zijn giften onmisbaar.

Geef tijdens de Nacht van Gebed.
Elke euro helpt!

IBAN NL08 INGB 0000 007733
Gebruik als betalingskenmerk: 4017 0631 5162
t.n.v. Stichting Open Doors in Ermelo

 

 

ranglijst-opendoors