Onder de indruk van Jezus

Evangelisch Centrum De Rivier is ontstaan op 7 oktober 2007. 

De huidige voorgangers, Coen en Carin, waren vanaf dat moment al betrokken bij De Rivier. Daarvoor zijn ze 10 jaar voorganger geweest in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

In die periode werd het vuur, dat evangelist Jan Zijlstra in 2004 voor hun gemeente profeteerde, werkelijkheid. Er kwam een opwekking die maandenlang duurde. Mensen genazen en relaties werden hersteld. Ook werd er gepreekt over de Bijbelse visie op de doop en onderdompeling. Toen dit alles binnen de PKN op onverzoenbaar verzet begon te stuiten en uiteindelijk tot een preekverbod op deze onderwerpen leidde, namen Coen en Carin ontslag bij de PKN. 

Op ‘eigen’ initiatief deelden zij het Woord en er kwamen steeds meer mensen luisteren.

Tijdens de zwerftocht naar een gebouw zijn we tijdelijk bijeengekomen in een fabriek aan de rivier de Hollandse IJssel. De Heer sprak steeds een Bijbeltekst: 

“Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis”. 

De naam van de gemeente was geboren. In 2013 heeft De Rivier ook een eigen gebouw gekregen aan de Antwerpseweg te Gouda.

De gemeente groeit steeds verder uit naar een eigen centrum van waaruit christenen leren leven zoals Jezus leefde. Als evangelisch centrum zijn we onder de indruk van Jezus! We willen God liefhebben & mensen redden.