Voorgangers

Coen van Hoogstraten
Voorganger

Carin van Hoogstraten
Voorganger

Oudsten en Diakenen

Klaas de Hoop
Oudsten

Lianne van Sprang
Oudsten

Wilbert Jansen
Diaken