Leiderschap

Voorgangers

Coen van Hoogstraten
Voorganger

Carin van Hoogstraten
Voorganger

Tom van Hoogstraten
Junior voorganger

Oudsten en Diakenen

Klaas de Hoop
Oudsten

Lianne van Sprang
Oudsten

Hans Schouten
Diaken

Wilbert Jansen
Diaken