Missie

Wij als Evangelisch Centrum De Rivier zijn met elkaar diep onder de indruk de Heer Jezus! We zijn onder de indruk van Zijn leven op aarde, Zijn offer voor ons en Zijn Geest in ons. Onze missie is dan ook om net als Jezus te leren leven zoals God het heeft bedoeld, met elkaar, ín deze wereld. De Bijbeltekst die ons daarbij inspireert is:

Echte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar wezen en weduwen in hun nood en zelf zuiver blijven.” (Jakobus 1:27)

De Bijbel leert ons dat het hart van God de Vader uitgaat naar mensen in nood. Daarom willen we elkaar vanuit ons centrum aanmoedigen om de nood in de wereld te ledigen en om te groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid. Wij geloven namelijk dat liefde voor God zichtbaar wordt in wat we voor Hem doen!

Om dat concreet te maken, proberen wij zo veel mogelijk de gelegenheid te bieden hierin uitgedaagd te worden. Hiervoor wordt gezocht naar projecten waaraan zo veel mogelijk mensen langdurig mee kunnen doen. Daarnaast zijn gebed, onderlinge ontmoeting, onderwijs en training onmisbaar.

Leven zoals de Bijbel ons leert, is een levenskunst die een vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Een leven dat meer dan de moeite waard is. Een leven dat God eert, anderen tot zegen is en dat vervult met een vrede en vreugde die met niets anders te vergelijken is. Het is ons gebed dat ook de kinderen en jongeren van jongs af aan op deze manier  ‘Onder de indruk van Jezus’ zullen raken. We bidden dat zij een levende relatie met de Here God opbouwen.

God eren en aanbidden = Zijn liefde tonen aan de ander.