Missiereizen

Team missiereis

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen aan eten, drinken, warmte, veiligheid en liefde. En dat is hard nodig.

 

In Moldavië leven namelijk heel veel mensen in onmenselijke omstandigheden, bittere armoede en/of worden achtergesteld vanwege een handicap of ouderdom. Veel kinderen leven praktisch op straat waardoor zij vaak al op jonge leeftijd op het verkeerde pad belanden.

Veel alleenstaande ouders hebben geen sociaal vangnet en een grote groep kwetsbare ouderen moeten rondkomen van 5 euro pensioen per maand.

Veel mensen zijn niet bekend met Gods liefde en zorg. Het is bijna niet voor te stellen, maar deze situaties zijn in Moldavië aan de orde van de dag, binnen Europa!

Daar gaan wij wat aan doen! We proberen jaarlijks op missiereis te gaan. In samenwerking met Stichting Mensenkinderen (www.mensenkinderen.nl) brengen we onder andere houtpakketten naar invalide ouderen of voedselpakketten naar alleenstaande ouders.

Steun ons in onze missie en draag de armen, wezen en ouderen in Moldavië een warm hart toe door het doen van een donatie!

Zo brengen wij Jakobus 1:27 in de praktijk:
“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.“

We zoeken ook maatschappelijk betrokken ondernemers die willen sponsoren vanuit hun onderneming.