Pinksterfeest!

Zondag 19 mei is het Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest die
  • •  in ons woont
  •  • ons heiligt
  •  • ons kracht geeft
  •  • ons vult met Liefde en gaven en vruchten!
Het is de verjaardag van de gemeente van Christus die vanaf dat moment dagelijks samenkwam om te bidden, te delen, avondmaal te vieren en naar de Schrift te luisteren.
Van harte welkom! Dienst begint om 10:00 uur.