Tieners en Jongeren

Tieners

12 jaar (brugklas) tot en met 15 jaar (klas 3)

De tieners komen bijna iedere zondag na afloop van de samenkomst bij elkaar. Allereerst vindt er een gezamenlijk lunch plaats waarbij veel ruimte is voor gezelligheid. Vervolgens wordt de groep opgesplitst in kleine groepjes zodat er ruimte is om de diepte in te duiken. Hierbij worden dingen besproken zoals:

  • hoe je sterk in je geloof leert te staan;
  • hoe je groeit in eigenwaarde;
  • hoe je je talenten ontdekt;
  • dat je niet hoeft te schamen voor je geloof;

Naast mooie, inhoudelijke gesprekken staan er ook goede films, leuke spellen en actieve middagen op de planning! Het doel van dit programma is om de tieners dichter bij elkaar maar vooral dichter bij God te brengen zodat, ze leren hoe ze kunnen wandelen in hun relatie met God.

De data van deze bijeenkomsten vind je hier naast.

“Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.” 1 Timotheüs 4:12.

Jongeren

16 jaar (klas 4) tot en met 23 jaar

De jongeren komen regelmatig bij elkaar, waarbij diepgang wordt afgewisseld met ontspanning. Zo is er maandelijks een jongerenavond om te delen in het geloof en te leren over verschillende thema’s. Hierbij worden er vragen behandeld zoals:

  • Wat staat er over dit onderwerp in de bijbel;
  • Hoe pas je dit in de praktijk toe;
  • Hoe ga je om met vragen/reacties van anderen?

Eén keer in de maand is er, na afloop van de samenkomst, een discipelschapslunch waarbij in kleine groepjes de diepte in wordt gedoken. Ook zijn er drie keer per half jaar ‘bijbel voor twee’-bijeenkomsten, gericht op jongeren die in een relatie zitten. Verder worden deze inhoudelijke bijeenkomsten afgewisseld met spelletjesavonden, sportmiddagen, uitjes etc.

Het doel is om de jongeren te helpen groeien tot een sterke generatie die omkijkt naar de mensen om zich heen.

De data van de jongerenbijeenkomsten vind je hiernaast.

Diverse jongeren vanuit deze groep gaan in de zomer op missiereis naar Moldavië.