Geschiedenis

Evangelisch Centrum De Rivier is ontstaan op 7 oktober 2007.

Voordat Evangelisch Centrum De Rivier werd opgericht waren Coen en Carin van Hoogstraten al 10 jaar voorganger geweest in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In die periode werd het vuur dat evangelist Jan Zijlstra in 2004 voor hun gemeente profeteerde werkelijkheid. Er kwam een opwekking waarin mensen tot hernieuwd of verdiept geloof kwamen, mensen genazen en relaties werden hersteld. Ook werd er gepreekt over de Bijbelse visie op doop en onderdompeling. Toen dit alles binnen de PKN op onverzoenbaar verzet begon te stuiten en uiteindelijk tot een preekverbod op deze onderwerpen leidde, namen Coen en Carin ontslag bij de PKN.

En zo ging het van start… nadat Coen en Carin van Hoogstraten een paar maanden lang in een enorme loods bijbelstudies hadden gegeven, kwamen er steeds meer mensen en kwamen er samenkomsten in de kleifabriek. Een fabriek aan de rivier de Hollandse IJssel. De Heer sprak steeds een Bijbeltekst: “Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis”. De naam van de gemeente was geboren, de Heer sprak over een rivier en de gemeente kwam samen op een locatie aan de IJssel. Het werd Evangelisch Centrum De Rivier.

Bij het nadenken over verdere invulling van het centrum werd duidelijk dat De Rivier zou rusten op 3 belangrijke pijlers: (1)  het hele evangelie moet verkondigd worden, met de Bijbel als richtlijn, (2) het centrum moet een verschil maken in de maatschappij, waarbij echte eredienst zoals in Jacobus 1:27 verwoord wordt, centraal staat en (3) gebed.

Jarenlang zwierf de gemeente rond van fabriek naar politiekantoor en van school naar restaurant in Gouda, Haastrecht, Schoonhoven, Gouderak en Bergambacht. In die tijd gebeurden er mooie dingen: er waren doopdiensten, nachten van gebed, avondmaal, kerst, Pasen, abortuswake, opvang en begeleiding van tienermoeders, inzameling voor de allerarmste Joodse bevolking in de Oekraïne, etc.

Zo ontstond een centrum van waaruit christenen leren leven zoals Jezus leefde, gewoon in de dagelijkse praktijk, elke dag. We waren met elkaar zó onder de indruk geraakt van Wie Jezus is, wat Hij deed aan het kruis en wat Hij nog steeds doet, dat dat ook ons motto werd: ‘Onder de indruk van Jezus’.

Sinds 11 augustus 2013 is Evangelisch Centrum De Rivier in het rijke bezit van een eerste echte eigen gebouw. Het gebouw aan de Antwerpseweg 5, te Gouda. Een heerlijke plek vanwaaruit op dit moment alle activiteiten plaatsvinden.