Leiderschap

IMG_3089

Van links naar rechts: Coen van Hoogstraten, Tom van Hoogstraten, Carin van Hoogstraten

Binnen Evangelische Centrum De Rivier zijn Coen en Carin van Hoogstraten de voorgangers en is Tom van Hoogstraten de junior-voorganger. Samen met de oudsten en diakenen vormen zij de leiding van de gemeente.

De oudsten zijn: Klaas de Hoop en Lianne van Sprang

  

De diakenen zijn: Hans Schouten en Wilbert Jansen

  

De leiding van de gemeente komt eens in de twee weken bij elkaar voor een bestuursvergadering.