Kerk voor alle generaties

''We vormen met elkaar een familie van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, uit allerlei culturen die samen willen leven zoals Jezus het heeft bedoeld''

Als gelovigen vormen we samen het Huisgezin van God. We genieten van de wijsheid van de ouderen, de kracht van de jongeren en de vreugde van de kinderen.

Veel activiteiten doen we samen met alle generaties.  Andere activiteiten doen we juist samen met leeftijdsgenoten. 

Welke leeftijd je ook hebt, samen leren we met en van elkaar het leven met Jezus! Dat merk je tijdens de zondagse samenkomsten waarin van jong tot oud met elkaar samenkomen en een actieve rol hebben.

De kinderen zijn een deel van de samenkomst in hun eigen ruimtes maar ook een groot deel bij de volwassenen. Ze zingen dan een lied op het podium, bidden en vertellen na afloop wat ze geleerd hebben in de kinderkerk.

Na de dienst eten en drinken we met elkaar. Ouderen, jongeren en kinderen trekken met elkaar op.

Zo zijn we een familie van opa’s en oma’s tot en met kleinkinderen, allemaal kinderen van onze Vader in de hemel.

We verrijken elkaar met de wijsheid en ervaringen van de ouderen, de kracht van de jongeren en de vreugde en onbevangenheid van de kinderen.

Natuurlijk hebben we voor alle leeftijden ook speciale activiteiten afgestemd op je eigen levensfase.

Zo zijn we een gemeente voor alle generaties! Klik  hiernaast om meer te weten te komen over de activiteiten voor de verschillende leeftijden.

De wijsheid van de ouderen, de kracht van de jongeren en de vreugde van de kinderen maakt ons tot een rijke familie van Gods kinderen!
cropped-Favicon.jpeg