Praise | Encounter Him

Tijdens deze woensdagavond bidstond nemen we vooral de tijd om samen God te dienen door Hem te danken en te prijzen, in eenheid Hem aan te roepen. Lofprijs, woord en gebed wisselen elkaar af. Iedereen is welkom!